Засаждане на растенията

Изкопава се дупка около 10 см по-широка и 10 см по-дълбока от саксията. За 2- и 3-литрови контейнери, дупката трябва да е с размери 30х30х30 см.

изкопаване

Насипва се рохкава пръст на дъното на дупката (около 10 см), така че като се постави растението, горният ръб да остане на нивото на или до 2 см под околната почва.
Попълва се дупката около растението с пръст, без да се натиска силно и се заравнява с околното ниво.
В никакъв случай не се натиска с крак или силно с ръце или в противен случай могат да се повредят корените на растението.

заравяне

Около запълнената дупка се прави кръг с повдигната почва, за да задържа водата от поливката към растението. Полива се обилно по ръба на дупката, така че водата да намести почвата. След няколко дни отново се поливат обилно като, ако е необходимо, се изправят растенията и се попълва хлътналата почва.
С големите растения трябва да се внимава да не се разклаща стъблото при пренасянето и засаждането.

поливане